SchadebestrijdingSchadebestrijding

Bij het bestrijden van konijnen en overlast is men in veel gevallen eigenlijk te laat. Konijnenvangen.nl is voorstander van een integraal konijnenbeheer. Hierbij neemt men al de nodige voorzorgsmaatregelen voordat een konijnenplaag ontstaat en vraatschade kan veroorzaken.

Door gebrek aan beheer, veel ruimte en vegetatie in de bebouwde omgeving zijn verstedelijkte gebieden een uitstekend habitat voor konijnen. Voeg hier relatief zachte winters aan toe met als gevolg voortplanting gedurende alle 12 maanden van het jaar waardoor de populatie zeer snel kan groeien en de noodzaak voor schadebestrijding van konijnen is geboren. Konijnen bestrijden kan noodzakelijk zijn wanneer de populatie en de daaraan gekoppelde overlast dermate groot wordt dat er sprake is van een konijnenplaag.

Hoe kan schadebestrijding worden toegepast?

Schadebestrijding van konijnen kan op verschillende manieren: weren, verjagen en vangen. Is er sprake van een plaag dan is het voor weren en verjagen veelal te laat. In een integraal beheerplan kunnen deze mogelijkheden echter nog steeds worden meegenomen zodat wanneer de ergste overlast door inzet van humane vangkooien, kastvallen, netten, buidels en fretten is weggenomen, wering toekomstige overlast en vraatschade door konijnen kan verminderen of zelfs kan voorkomen. Het is hierbij van belang ook de nabijgelegen percelen niet zomaar te vergeten, anders verplaatst men het probleem alleen.

Heeft u last van wilde konijnen of een konijnenplaag en behoefte aan schadebestrijding? Laat deze dan op een effectieve en diervriendelijke manier bestrijden door Konijnenvangen.nl. Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen