Rattenplaag Bestrijden

Heeft u last van ratten? Wij helpen u graag met het vangen, verjagen en bestrijden van ratten. Rattenoverlast kan erg gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Ratten dragen namelijk virussen en bacteriën met zich mee zoals salmonella, E.coli, tuberculose, de pest en de ziekte van Weil. Deze ziektes kunnen zij overdragen op mensen en dieren zoals paarden, koeien, schapen, kippen en varkens. Daarnaast staan ratten ook bekend om hun knaagschade. Zij knagen in veel verschillende materialen met een voorliefde voor elektriciteitskabels. Dit kan leiden tot kortsluiting en in het ergste geval brand.

Waardoor ontstaat rattenoverlast?

In Nederland zijn er twee soorten ratten die voor overlast kunnen zorgen: de bruine rat en de zwarte rat. Rattenoverlast komt steeds meer voor en haalt ook regelmatig het nieuws. Het kan veroorzaakt worden door aanwezig voedsel, een vuilstortplaats, huishoudelijk afval, aanwezig vee, slecht onderhouden riolering en het aanbod van aantrekkelijke nestplaatsen.

Bruine ratten

Ratten bestrijden

Bruine ratten vestigen zich op veel verschillende plaatsen zoals kelders, riolen, spouwmuren, plafonds, containers, bosschages, waterkanten en agrarische bedrijven. Daarnaast hebben zij een groot aanpassingsvermogen en zijn zij in de nacht actief. Het zijn alleseters en besmetten alles waar ze lopen met uitwerpselen, urine en speeksel. Konijnenvangen.nl kan doelgericht bruine ratten bestrijden door gebruik te maken van effectieve vangmethodes. Wij kunnen bruine ratten bestrijden door bijvoorbeeld fretten in te zetten. Deze methode wordt fretteren genoemd.

Zwarte ratten

Zwarte ratten komen plaatselijk voor in Nederland en Vlaanderen. Zij zijn erg in opkomst en vestigen zich op hoge droge plaatsen zoals zolders, vlieringen, overslagbedrijven, agrarische bedrijven, tussen plafonds en dakbeschot. Het vangen van zwarte ratten is niet eenvoudig. Om de terugkomst van zwarte ratten te voorkomen is het inhuren van professionals aanbevolen. Er moet namelijk naast de bestrijding ook werende maatregelen worden genomen.

Waarom is tijdig ingrijpen belangrijk?

Een enkel rattenpaar kan binnen 1 jaar wel 100 nakomelingen voortbrengen, waardoor vroegtijdige bestrijding belangrijk is. Ratten krijgen het hele jaar door nakomelingen en zachte winters dragen ertoe bij dat rattenoverlast steeds meer toeneemt. Daarnaast zijn ratten ook serieuze ziekteverspreiders. Niet tijdig ingrijpen zorgt ervoor dat de overlast sterk gaat toenemen.

Hoe kan Konijnenvangen.nl u helpen?

De meeste mensen proberen ratten te verdelgen met gif. Veel andere ongediertebestrijders zijn de afgelopen jaren afhankelijk geworden van chemicaliën voor bestrijding van ratten. Dit is een dier- en milieuonvriendelijke methode, die bovendien niet effectief is en vanaf 2016 verboden is buitenshuis. Ratten en muizen werden namelijk resistent, met als gevolg steeds sterker wordend gif met alle risico’s van dien. Uw huisdieren en andere dieren die u niet wilt bestrijden kunnen slachtoffer worden door te snoepen van het gif.
Wij gebruiken alternatieve, veiligere en selectieve vangmethodes om ratten te verdelgen zonder gif. Wij zetten namelijk fretten in om de ratten uit hun holen te verjagen. Vervolgens vangen onze honden bovengronds de ratten. U hoeft bij deze methode dus niet te wachten totdat een rat in uw val loopt of vergif eet.

Heeft u last van een rattenplaag en zoekt u een rattenverdelger? Konijnenvangen.nl voert rattenbestrijding uit van Limburg tot aan Eindhoven en verder! Twijfel niet om een vrijblijvende offerte aan te vragen via onderstaande button. Ontdek onze scherp geprijsde tarieven snel. Heeft u een vraag? Neem contact op.

Offerte aanvragen