Rattenbestrijding

Heeft u last van ratten? In dat geval kunnen wij u helpen met rattenplaag bestrijding, ratten verjagen en ratten vangen. Konijnenvangen.nl biedt namelijk naast het vangen van konijnen ook effectieve rattenbestrijding aan.

Ratten kunnen ziektes verspreiden, zoals salmonella, E.coli, tuberculose en de ziekte van Weil. Bovendien kunnen deze knaagdieren met hun tanden voor veel schade zorgen. Wanneer ratten in elektriciteitskabels knagen, kan dit zelfs brand tot gevolg hebben! Een rattenpaar kan binnen 1 jaar wel 100 nakomelingen voortbrengen, waardoor vroegtijdige bestrijding belangrijk is.

Bruine ratten bestrijden

Heeft u last van een bruine rat in de tuin? U bent niet de enige, want bruine ratten zijn de meest voorkomende ratten in Nederland. Konijnenvangen.nl kan doelgericht bruine ratten bestrijden door gebruik te maken van effectieve vangmethodes. Wij kunnen uw bruine rat bestrijden door bijvoorbeeld fretten in te zetten, ook wel fretteren genoemd.

rat vangen

Foto: Jean-Jacques Boujot

Zwarte ratten bestrijden

Zwarte ratten, bekend als verspreiders van de pest, komen steeds vaker voor in het zuiden van Nederland. Een zwarte rat vangen is niet eenvoudig. Om terugkomst van de rattenplaag te voorkomen, dienen professionals te worden ingeschakeld. Wij verzorgen dan ook niet alleen ratten bestrijding, maar helpen u ook voorbereidende maatregelen te treffen zodat de rattenoverlast niet terugkeert.

Ratten bestrijden zonder vergif

De meeste mensen proberen ratten te verdelgen met gif. Veel andere ongediertebestrijders zijn de afgelopen jaren afhankelijk geworden van chemicaliën voor bestrijding van ratten. Dit is een dier- en milieu onvriendelijke methode, die bovendien niet effectief is en zelfs vanaf 2016 verboden is buitenshuis. Ratten en muizen werden namelijk resistent, met als gevolg steeds sterker wordend gif met alle risico’s van dien. Uw huisdieren en andere dieren die u niet wilt bestrijden kunnen slachtoffer worden door te snoepen van het gif.

Wij gebruiken alternatieve, veiligere en selectievere vangmethodes om ratten te verdelgen zonder gif. Wij zetten namelijk fretten in om de ratten uit hun holen te verjagen. Vervolgens vangen onze honden bovengronds de ratten. U hoeft bij deze methode dus niet te wachten totdat een rat in uw val loopt of vergif eet. Tevens gebruiken wij klemmen en vallen als vangmethodes.

Heeft u last van ratten in de tuin en zoekt u een rattenverdelger? Konijnenvangen.nl voert rattenbestrijding van Limburg tot aan Eindhoven en verder uit! Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Offerte aanvragen