Konijnen vangen bij een Petro-Chemische opslag:

Bij een klant werkzaam als opslag van petro-chemische stoffen, gelegen in een uitgestrekt havengebied was sprake van aanzienlijke konijnenschade. fretterenNet als bij veel andere industrieterreinen was ook hier alle ruimte, ideale vegetatie als dekking en als voedsel. Daarnaast ontbraken natuurlijke predatoren. Door de opslag van petro-chemische substanties werkt dit bedrijf met de strengst denkbare veiligheidseisen. Dit zorgt dat graafschade net als vraatschade aan kabels absoluut ongewenst is.

Konijnenvangen.nl heeft in overleg met de opdrachtgever een aanpak gekozen en met behulp van fretten, buidels en vangkooien de konijnenoverlast op het gehele terrein enorm vermindert en bij enkele risicovolle locaties alle aanwezige konijnen gevangen. Deze aanpak bleek bij deze locatie zeer effectief en discreet.
Na het vangen van de konijnen in risicozones is een faunaraster geplaatst.

Schadesoort: Konijnen
Opdrachtgever: Industrie
Locatie: Havengebied
Werkzaamheden: Fretteren en plaatsen vangkooien
Branche: Petro-Chemische industrie
Dienst: Populatiebeheer

Konijnenbeheer paardenmanage:

De holen en gangen veroorzaakt door konijnen zorgden bij deze klant voor een behoorlijk risico op botbreuken en bemoeilijkten weideonderhoud door het verzakken en vastlopen van de tractor met weidesleep.

konijnen vangenDoor de ligging in het buitengebied met als naburige percelen met name akkers en bosranden was het bijna onmogelijk de aanwezigheid van konijnen geheel te voorkomen. Konijnenvangen.nl heeft in overleg met de opdrachtgever een aanpak gekozen waarbij ingezet werd op beheer van de populatie en controle van de overlast. Hierbij werd gekozen voor fretteren, waarbij jaar rond beheer werd toegepast op afgestemde momenten. Deze aanpak bleek bij deze locatie zeer effectief en discreet. De piekmomenten wat betreft overlast, veelal in de zomer, werden door beheer in de winter voorkomen.

Schadesoort: Konijnen
Opdrachtgever: Paardenmanage
Locatie: Buitengebied
Werkzaamheden: Fretteren
Branche: Recreatie, sport
Dienst: Populatiebeheer

Konijnenbeheer bij een meststoffenproducent:

Bij een klant werkzaam als producent van meststoffen, gelegen in een industriële zone in het buitengebied  is door de locatie continu sprake van aanzienlijke konijnenschade.

fretteurDoor de ligging in het buitengebied, nabij landbouwpercelen en de omvang van het perceel is het moeilijk konijnen middels een raster te weren.
Door graafschade nabij kantoorunits en risico op vraatschade aan kabels heeft op deze locatie  de klant gekozen om de populatie te beheren. Hierbij bezoekt konijnenvangen.nl het perceel verschillende malen per jaar om konijnen met speciaal getrainde fretten en buidels te vangen.
Door deze aanpak is het  mogelijk om op een financieel gunstige, effectieve en discrete manier de graafschade terug te dringen.

Schadesoort: Konijnen
Opdrachtgever: Industrie
Locatie: Industrieterrein
Werkzaamheden: Fretteren
Branche: Agro- Industrie
Dienst: Populatiebeheer

Heeft u last van wilde konijnen of een konijnenplaag? Laat deze dan op een effectieve en diervriendelijke manier bestrijden door Konijnenvangen.nl. Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen