Konijnenplaag oplossing

Wilde konijnen leven in holen, de graafactiviteiten die noodzakelijk zijn om deze holen te maken zorgen naast vraatschade voor overlast door verzakkingen. Daar konijnen zich zeer snel kunnen voortplanten kan de graaf- en vraatschade enorm snel toenemen. Zaten er korte tijd geleden nog maar enkele konijnen, herbergt het perceel nu een populatie van een dergelijke omvang dat men een konijnenplaag oplossing zoekt. Met name in de zomermaanden kan de omvang van een konijnenpopulatie explosief toenemen. Om overlast in deze periode te voorkomen is het verstandig juist in de wintermaanden maatregelen te nemen.

Vanaf 2007 groeit het aantal klachten over overlast veroorzaakt door konijnen. Deze toename van overlast en de hieraan gekoppelde aandacht in de media is bijzonder goed merkbaar vanaf 2010. Zo zijn er door het gehele land regelmatig meldingen van gaten en verzakkingen bij sportvelden, graaf- en vraatschade nabij industrieterreinen en begraafplaatsen die kampen met een ware konijnenplaag. Een hoge recreatiedruk, veel media aandacht, 24-uurs gebruik en een hoge verkeersdruk kenmerken de percelen waar gezocht wordt naar een konijnenplaag oplossing.
Hoewel door sommigen vaak gesteld is afschot is zeker niet de enige oplossing. Met name niet op de locaties waar bestrijding gewenst is.

Konijnenvangen.nl pleit zelf voor een andere aanpak bij het bestrijden van een konijnenplaag. Waarbij iedere gebruikte maatregel deel uitmaakt van een integrale Konijnenplaag bestrijdenaanpak van de konijnenplaag. Waarbij gekeken dient te worden naar de mogelijkheden die er bij iedere locatie bestaan. Weren en verjagen zorgt voor verplaatsing van de konijnenplaag en de overlast. Wanneer het echter onwenselijk is de overlast te verplaatsen naar omringende percelen kan men ervoor kiezen de populatie met humane vangmiddelen te beheren en pas daarna in overleg wering toe te passen.

Indien u last heeft van schade veroorzaakt door een wild konijn of een konijnenplaag, wij kunnen u op verschillende manieren helpen om van deze konijnenoverlast af te komen.

Konijnenplaag bestrijden

Omdat konijnenvangen.nl veelal actief is op percelen waar het bestrijden, weren, verjagen en vangen van wilde konijnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, er ethische bezwaren bestaan tegen de inzet van vuurwapens en men vraagtekens kan plaatsen bij de effectiviteit hiervan is konijnenvangen.nl gespecialiseerd in het toepassen van werende maatregelen en in de inzet van levend vangende vangkooien en het vangen van konijnen met fretten.

Als enig professioneel konijnenspecialist in Nederland en Vlaanderen zij wij in staat om op basis van zeer veel praktijkervaring de vangmethoden continu te evalueren en te perfectioneren en u op basis van deze ervaring te adviseren

Konijnenvangen.nl herplaatst verwilderde tamme konijnen via een dierenopvang adres.

Heeft u last van wilde konijnen of een konijnenplaag? Laat deze dan op een effectieve en diervriendelijke manier bestrijden door Konijnenvangen.nl. Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen