Konijnen overlast bestrijden

Van oudsher zijn de maanden om konijnen overlast te bestrijden september tot en met februari. Door de maatschappelijke discussie omtrent jacht, nieuwe wet- en regelgeving en veiligheidsrisico’s die ontstaan wanneer konijnen in grote aantallen aanwezig zijn in een bebouwde omgeving is het beheren van de wilde konijnen en de konijnen overlast in de wintermaanden op veel plekken onvoldoende opgepakt. Onder andere hierdoor haalt konijnenoverlast steeds vaker het nieuws.

Begraafplaatsen, parken, sportvelden en industrieterreinen worden geteisterd door ware konijnenplagen. Waarbij er risico’s ontstaan voor de volksgezondheid, er gewasschade kan ontstaan door vraat, graafactiviteiten kunnen zorgen voor verzakking van dijken en taluds, uw terras verzakt, uw paard in een konijnenhol trapt en hier letsel door oploopt. De financiële gevolgen kunnen in veel gevallen behoorlijk omvangrijk zijn.

Naast gebrekkig beheer zijn er andere factoren aan te wijzen bij de toename van konijnenoverlast in Nederland en Vlaanderen.

Enerzijds bouwen wij steeds meer op plekken waar konijnen kunnen leven, anderzijds is het wild konijn een cultuurvolger die zich op de meest uiteenlopende plekken kan vestigen. Hierdoor Bestrijding konijnenontstaat er in Nederland steeds meer konijnenoverlast. Konijnenoverlast die mening gemeente, bedrijf, beheerder en particulier grijze haren bezorgt.
De overlast door konijnen bereikt een hoogtepunt vanaf maart tot en met september. In deze maanden plant het wilde konijn zich (zeer snel) voort waardoor de schade die deze kleine knager en graver veroorzaakt bijzonder snel kan verergeren. In deze maanden is de roep om te ondersteunen bij het beheren van de konijnenpopulatie dan ook het grootst.
Door de snelheid waarmee wilde konijnen reproduceren is het van belang tijdig in te grijpen.

Indien u last heeft van schade veroorzaakt door één wild konijn of een konijnenplaag, wij kunnen u op verschillende manieren helpen om van deze konijnenoverlast af te komen.

Heeft u last van wilde konijnen of een konijnenplaag? Laat deze dan op een effectieve en diervriendelijke manier bestrijden door Konijnenvangen.nl. Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen